S&P Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3834.

Zajmujemy się również świadczeniem usług doradztwa gospodarczego. Podstawowym celem powołania spółki było stworzenie firmy elastycznie reagującej na zmiany systemu prawa w sferze życia gospodarczego, świadczącej kompleksową obsługę doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorców, z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i bilansowego.

Naszymi klientami są przede wszystkim spółki prawa handlowego, w tym również spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Stałe doradztwo gospodarcze i podatkowe świadczone jest w szczególności osobom prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom prawa handlowego i cywilnego, przedstawicielstwom firm zagranicznych, przedsiębiorstwom państwowym oraz innym podmiotom gospodarczym.

Wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczne wyszkolenie daje rękojmię fachowości, rzetelności i trafności wydawanych opinii i udzielanych porad, a przede wszystkim skuteczności w prowadzeniu spraw naszych Klientów. 

Grupa S&P świadcząc usługi obsługi doradztwa gospodarczego i podatkowego, bazując na bogatym doświadczeniu założycieli grupy w obszarze usług audytorskich, księgowych i przekształceń własnościowych, przygotowuje bezpieczne, a przede wszystkim najodpowiedniejsze dla profilu prowadzonej działalności, rozwiązania formalnoprawne.

 

Jesteśmy uczestnikiem programu RZETELNA FIRMA. Uważamy, że zjawisko nieregulowania zobowiązań zagraża bezpieczeństwu obrotu gospodarczego i powinno być zdecydowanie tępione.