Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów świadczymy usługi w takich dziedzinach jak:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansowa;
  • nadzór nad działami księgowości;
  • przygotowywania rozliczeń podatkowych Klientów, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez S&P oraz pomoc w przygotowaniu płatności (przelewów bankowych) zobowiązań podatkowych; rejestracja podmiotów jako podatników;
  • przygotowywanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i/lub innych form zatrudnienia oraz przygotowania odpowiadających im rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne;
  • zarządzanie dokumentacją kadrową zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa pracy.

Dysponujemy możliwościami technicznymi i wiedzą do opracowania, wdrożenia i prowadzenia pracy zdalnej z firmami wieloodziałowymi zlokalizowanymi na terenie całego kraju. 

Co nas wyróżnia wśród konkurencji?

  • Nie działamy szablonowo, nasza praca jest nastawiona na indywidualną kompleksową pracę z Klientem (od rozpoznania „potrzeby/problemu” do jego rozwiązania).
  • Nasza praca nie polega na działaniu „post factum” – na życzenie Klienta bierzemy udział w planowaniu przyszłych zdarzeń gospodarczych (np. planowanie inwestycyjne w celu uzyskania maksymalnej optymalizacji podatkowej).
  • Bierzemy udział w procesach opracowania, optymalizacji i wdrożenia systemu controlingu w firmie - praca od prostych zestawień kosztów, poprzez zestawienie rentowności, skończywszy na budżetach firmy.

Masz problem podatkowy lub inny z prawa finansowego, prawa handlowego?

Napisz lub zadzwoń, pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości.

Porady online