Lojalność popłaca

Poleć nasze usługi znajomej firmie, a otrzymasz rabat w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia poleconej firmy.

Poznaj zasady programu

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

  1. Formy prawnej (np. osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka z o.o.),
  2. Formy prowadzonej ewidencji księgowej (księgi rachunkowe, KPiR, ewidencja przychodów),
  3. Branży (np. działalność usługowa, handlowa, produkcyjna),
  4. Ilości dokumentów księgowych,
  5. Liczby zatrudnianych pracowników (obsługa z kadrami);
  6. Innych np. transakcje zagraniczne - wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów (WNT, WDT), export i import.

Ewidencja przychodów - cena minimalna 100 zł netto

Książka przychodów i rozchodów - cena minimalna 500 zł netto

Wynagrodzenie za sporządzenie zeznania podatkowego za rok podatkowy równa się wysokości miesięcznej opłaty na prowadzenie KPiR.

Pełne księgi rachunkowe - cena minimalna 1.500 zł netto

Wynagrodzenie za sporządzenie sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej na koniec roku obrotowego równa się wysokości miesięcznej opłaty na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Kadry i płace:

  • umowy zlecenia - 40 zł netto za osobę,
  • umowy o pracę  - 70 zł netto za osobę.