Bezpieczeństwo podatkowe i rachunkowe stanowią kluczowe kryterium oceny prowadzenia rachunkowości spółki. Powierzenie tych zadań wykwalifikowanym specjalistom gwarantuje stabilne środowisko do rozwoju firmy zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju. Z myślą o naszych Klientach stworzyliśmy specjalny zespół dedykowany współpracy z Klientami w dziedzinie prowadzenia ksiąg rachunkowych, zarządzania dokumentacją płacowo-kadrową oraz spełnienia wymogów raportowych i sprawozdawczych nałożonych przepisami prawa podatkowego i innymi przepisami.

Jednak zawsze staramy się pamiętać, że księgowy powinien zmierzać nie tylko do sumiennego i uczciwego prowadzenia ksiąg, ale także posiąść umiejętność właściwego prezentowania sprawozdań finansowych.

W tym kontekście wyznajemy zasadę:

... bycie księgowym to nie tylko umiejętność księgowania i znajomość podstawowych zasad rachunkowości. Trzeba również umieć czytać pomiędzy wierszami. Nie dość zgodzić debet z kredytem, trzeba twórczo kontrolować i badać. Za mało jeszcze dokładnie zaksięgować, dodać odpowiednie pozycje. Należy znać interes i ludzi, czuć liczby, być artystą, a nie zwykłym rzemieślnikiem.

J.Dutlinger, rok 1912

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansowa

Usługi świadczone na tym polu obejmują:

  • przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta,
  • przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • współpraca z audytorami Klienta.

Nadzór nad działami księgowości - w czasach, w którzy przepisy podatkowe są tak zmienne, aktualna wiedza głównych księgowych jest warunkiem bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstw. By sprostać Państwa oczekiwaniom, świadczymy usługi nadzoru nad słuzbami księgowymi w Państwa firmie.