Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu, zajmujemy się wdrażaniem systemów księgowych. Wdrażamy systemy dla średnich i małych przedsiębiorstw oparte o integrację modułu sprzedażowego, księgowego i płacowego.

Każde wdrożenie systemu opearte jest na wcześniejszym audycie i rozpoznaniu posiadanych przez firmę rozwiązań informatycznych, organizacji struktury firmy - ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w dziale księgowości.

Dokument źródłowy wprowadzony raz do systemu staje się w firmie podstawą i zaczyna automatyczny proces dalszego przetwarzania:

  • w dziale księgowości poprzez automatyczne i uschematyzowane stworzenie dekretu księgowego i zapisu w ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
  • w dziale controlingu poprzez zaliczenie do odpowiedniej pozycji analiz,
  • w dziale finansów poprzez stworzenie rozrachunku i rozliczenie płatnością wyeksportowaną do systemu bankowego.

Kładziemy nacisk w szczególności na automatyzację i standaryzację działań masowych. Odpowiednie wdrożenie systemu opartego na jednej bazie danych pozwala na zautomatyzowanie zadań księgowych, wyeliminowanie zbędnych procesów w firmie powodujących nieuzasadnione koszty oraz optymalizację procesów księgowych.