Bardzo często niestety zdarza się, że przedsiębiorca jest tak zajęty prowadzeniem działalności i tak skoncentrowany na najważniejszym celu jakim jest osiąganie zysku, że zaniedbuje jako "mniej istotne" wymogi formalne prowadzenia tej działalności w szczególności związane z obowiązkami wobec fiskusa i ZUS.

Niestety zdarzają się również przypadki, że przedsiębiorca powierza prowadzenie tych formalnych czynności osobom, które jak później się okazuje nie do końca były odpowiednio przygotowane do prowadzenia zleconaych zadań. 

W przypadku zaległości księgowychnie podjęcie interwencji powoduje, że zaległości te nawarstwiają się, prowadząc w efekcie do powstawania zaległości podatkowych. To bardzo niebezpieczna sytuacja.

W przypadku kontroli podatkowej lub skarbowej, a czasami zwykłych czynności sprawdzających lub kontroli krzyżowej zaległości wyjdą na jaw - i pojawi się niestety konieczność zapoznania się z ustawą Kodeks Karny Skarbowy.

Czynny żal a wyprowadzenie zaległości księgowych

Możesz jeszcze zapobiec przykrym następstwom powstałych zaległości księgowych i podatkowych. Co ciekawe - możliwość ta wynika wprost z przepisów - Kodeksu Karnego Skarbowego i Ordynacji podatkowej. Co powinieneś zrobić? Przede wszystkim usunąć zaległości księgowe. Następnie należy złożyć deklaracje podatkowe lub korekty deklaracji podatkowych. Dokładnie w tym momencie otwiera się możliwość skorzystania z instytucji czynnego żalu (przynajmniej w odniesieniu do niektórych wykroczeń i ew. przestępstw skarbowych).

Jeżeli jesteś w opisanej sytuacji, skorzystaj z pomocy naszych specjalistów.

Pomożemy Ci wyprowadzić zaległości księgowe, udzielimy pomocy w uregulowaniu stosunków z administracją podatkową, sporządzimy zaległe deklaracje i korekty.

Oferujemy również wyprowadzanie zaległości:

  • wobec ZUS
  • kadrowo-płacowych

Nasi pracownicy przeprowadzą audyt dokumentacji, wskażą problemy i zaproponują rozwiązania optymalne do Państwa potrzeb.

Przygotowujemy i w razie potrzeby składamy korekty deklaracji podatkowych oraz ZUS wraz z wymaganymi przez prawo objaśnieniami. W imieniu naszych klientów kontaktujemy się z urzędami, wyjaśniamy i odpisujemy na pisma.