Pieczątka – wymóg czy fanaberia urzędników?

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że nie ma w polskich przepisach takiego przepisu, który by nakazywał lub zobowiązywał przedsiębiorców to stosowania i posługiwania się pieczątką. Niestety nie wszystkie podmioty czy urzędy się do tego braku obowiązku się stosują. Polscy urzędnicy wręcz uwielbiają pieczątki. Nie wierzycie? Przeprowadźcie eksperyment i oświadczcie np. w urzędzie skarbowym, że nie przypieczętujecie składanego właśnie oświadczenia czy odbieranego zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Listonosz też zawsze będzie miał problem ze zrozumieniem prostego faktu, że firma pieczątką nie dysponuje i nie opieczętuje zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Znam przykłady odmowy wydania np. zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu podatku dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ prezes nie miał przy sobie pieczątki firmowej, pomimo, że dysponował odpisem KRS.  

Z jednej strony rozumiem to przywiązanie do pieczątki. Za czasów PRL-u to był nieodłączny atrybut każdego przedsiębiorcy i aby taką pieczątkę wyrobić należało przedstawić dokumenty rejestracyjne prowadzonej działalności. Jednakże w chwili obecnej to przywiązanie do pieczątki jest już zupełnie nie zrozumiałe. Pieczątkę może sobie wyrobić każdy, o dowolnej treści i nikt nie będzie weryfikował jej poprawności z dokumentami rejestracyjnymi przedsiębiorcy. Mało tego, w większości supermarketów możemy zaopatrzyć się w zestawy do samodzielnego stworzenia pieczątki o treści przez siebie wymyślonej. Także najwyższy czas, aby polscy urzędnicy zaakceptowali rozwód z pieczątkami. Zwłaszcza, że to przyzwyczajenie może ich kiedyś drogo kosztować, np. w sytuacji, gdy udzielą poufnych informacji lub wydadzą ważny dokument osobie, która nie była do tego upoważniona, tylko dlatego, że dysponowała pieczątką o odpowiedniej treści.

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Finansów również potwierdza nieistotność pieczątek w obrocie gospodarczym i prawnym. W odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 29 kwietnia 2010 r. - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 6750 w sprawie zasadności stosowania w Polsce pieczątek na różnego rodzaju dokumentach, w tym fakturach czytamy:

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że w polskim ustawodawstwie został nałożony obowiązek stosowania pieczęci wyłącznie w zakresie pieczęci urzędowych. (…) brak jest ogólnego przepisu nakładającego wprost na m.in. przedsiębiorców dokonujących określonych czynności w relacjach z organami administracji publicznej, w tym w szczególności z organami podatkowymi, obowiązek posiadania i posługiwania się pieczątkami firmowymi przez podmioty uczestniczące w obrocie prawnym. O umieszczaniu pieczątek firmowych stanowią natomiast niektóre akty normatywne określające wzory dokumentów, druków i formularzy składanych organom administracji publicznej. (…) Podkreślić jednakże trzeba, że brak opatrzenia konkretnego druku (formularza) składanego w wersji papierowej pieczątką firmową nie powoduje negatywnych skutków dla składającego druk (formularz). Ustawodawca nie ustanowił również przepisów nakładających na przedsiębiorców obowiązek zamieszczania pieczątek na fakturach.

To tyle na temat pieczątek i obowiązku lub braku ich stosowania. Niewątpliwie pieczęć firmowa to wygodne rozwiązanie –  nie trzeba pisać ręcznie danych firmowych, ale z całą stanowczością należy stwierdzić, że nie można uzależniać od faktu jej posiadania, spełnienia lub nie żądań podatnika. A już na pewno nie można zakładać, że posiadanie pieczątki upoważnia taką osobę do reprezentowania podmiotu.

  • April 4, 2013

  • Ewa Pasieczna

  • 7


Komentarze

Eryk

November 20, 2017 11:45 PM

Witam, zastanawiam się nad wyrobieniem własnej pieczęci firmy w <a href="https://www.mennica.com.pl/produkty-na-zamowienie/pieczecie">https://www.mennica.com.pl/produkty-na-zamowienie/pieczecie</a> Wiem, że tanio tam mi tego nie wykonają ale wiem też że jak zrobią to solidnie. Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie i mógłby mi podpowiedzieć. Negatywnych komentarzy nie czytałem o mennicy ale chciałem się jeszcze tu upewnić. Pozdrawiam

Marcin

December 26, 2016 6:14 PM

Fanaberie czy nie dziś na szczęście dziś można szybko zamówić pieczątkę nie wychodząc z domu - online, ja zamawiałem na stempleks.pl są z Wrocławia, ale mają darmową dostawę na terenie całej Polski. Pieczątka ok, a i przy okazji zamówiłem od razu wizytówki ;)

młodyprzed

August 5, 2016 11:01 AM

Czy jeżeli prowadzę dwie firmy w dwóch branżach ,to czy wymagania dotyczące pieczątek firmowych mogą się od siebie różnić? Na podobnej stronie znalazłem artykuł <a href="https://6krokow.pl/zaloz-konto-bankowe-i-wyrob-pieczatke-firmowa/">o wyrabianiu pieczęci firmowej</a> a potrzebuje konkretne informacje. Firmy działają w branzach gastronomicznej i spedycyjnej.

młodyprzed

August 5, 2016 11:00 AM

Czy jeżeli prowadzę dwie firmy w dwóch branżach ,to czy wymagania dotyczące pieczątek firmowych mogą się od siebie różnić? Na podobnej stronie znalazłem artykuł <a href="https://6krokow.pl/zaloz-konto-bankowe-i-wyrob-pieczatke-firmowa/>o wyrabianiu pieczęci firmowej</a> a potrzebuje konkretne informacje. Firmy działają w branzach gastronomicznej i spedycyjnej.

Hubert

July 29, 2016 2:20 PM

Warto pamiętać, że pieczątka firmowa powinna zawierać podstawowe informacje o firmie. Tutaj szczegółowo jest opisane co i jak http://nowajanek.livejournal.com/1042.html.