Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej na podstawie Ordynacji – aspekty praktyczne

O tym jak wygląda procedura wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej w WSA, to chyba każdy już wie. Ale wstrzymanie wykonania decyzji w trybie Ordynacji podatkowej dalej o.p. – tego jeszcze nie ćwiczyłam. Czytając przepisy Ordynacji podatkowej czyli art. 239f i art. 33d zrodziło mi kilka pytań.

Z treści art. 239f o.p. wynika, że organ podatkowy I instancji czyli np. urząd celny wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej (wydanej w naszym przypadku przez Izbę Celną) w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego na wniosek podatnika – po przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę – do wysokości zabezpieczenia i na czas jego trwania.

Tyle teorii, a w praktyce: to skoro wnoszę o wstrzymanie wykonania decyzji powiedzmy na rok, to czy mam uwzględnić odsetki za ten rok z góry? Pan w Urzędzie Celnym nie wiedział, ale stwierdził, że chyba należałoby tak zrobić. A co jeżeli tytułem zabezpieczenia dokonam wpłaty na rachunek depozytowy organu podatkowego – to też co roku mam dopłacać odsetki z góry? Tego już Pan nie wiedział. Moim zdaniem skoro organ wydaje postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji do wysokości zabezpieczenia, to skoro po roku kwota zabezpieczenia się zmienia, to należałoby znów wystąpić o ponowne o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji do wysokości zabezpieczenia zwiększonej o odsetki na następny rok lub inny okres czasu.

Z tego wszystkiego najbardziej podobało się nastawienie urzędu celnego. Na moje pytania Pan w pierwszej chwili zareagował, że nie będzie mi udzielał porad podatkowych. Na co ja się obruszyłam i stwierdziłam, że nie dzwonię po poradę, bo przepisy znam, tylko proszę o wyjaśnienie problemów praktycznych, których przepisy już nie regulują. Dodałam, że urząd jest dla podatników i nie może stać na stanowisku: podatniku rób jak uważasz, a my jak się później zastanowimy, to uznamy Twoje działanie za prawidłowe lub nie.

Dowiedziałam się w efekcie, że kwota zabezpieczenia powinna uwzględniać kwotę hipotetycznych odsetek za cały okres wstrzymania wykonania decyzji, o który wnioskujemy. W przypadku gwarancji bankowej czy też ubezpieczeniowej – składamy dany dokument wraz z wnioskiem, a organ w drodze „negocjacji” z bankiem/ubezpieczycielem ustala jak ten dokument ma w ostateczności wyglądać, aby został przyjęty. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z wpłacenia kwoty zabezpieczenia na rachunek depozytowy organu podatkowego, to musicie dzwonić do działu księgowego tego organu.

  • October 20, 2012

  • Ewa Pasieczna

  • 4


Komentarze

Toby

October 12, 2017 6:56 AM

online money loans
instant payday loans
bad credit cash loans online

Terri

October 10, 2017 5:17 PM

cash advance loans online
payday lenders
online payday loans same day

Ricky

October 4, 2017 12:34 PM

personal loan quote
bad credit personal loan
loans no credit

Kellee

April 23, 2014 6:47 AM

Yes! Finally something about insurance frankfort.