ETS z dnia 30.10.2010 r. Oasis East sp. z o.o. sprawa C-395/09

February 6, 2013 | Administrator

Sentencja:

Nie ma możliwości utrzymania przepisów, które w sposób ogólny wyłączają uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia usługi w imporcie, w związku z którą zapłata następuje pośrednio lub bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium uznanym za "raj podatkowy".