Zmiana stanowiska odnośnie opcji walutowych

  Wczoraj Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która interpretuje przepisy podatkowe na korzyść podmiotów gospodarczych, dla których nabycie opcji walutowej stanowiło zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (za wyjątkiem transakcji spekulacyjnych).

  Więcej...
  • 4 grudnia 2015

  • Administrator

  • 1

  Wirtualne biura - odpowiedź Ministerstwa

  Minister Finansów zapewnia, że działania organów podatkowych nie mają na celu utrudniania przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej, ale wyłącznie przeciwdziałanie nieprawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych

  Więcej...
  • 9 stycznia 2014

  • Ewa Pasieczna

  • 0

  Niewirtualne problemy z wirtualnymi biurami

  Od jakiegoś czasu spółki, wskazujące jako swoją siedzibę i adres prowadzenia działalności gospodarczej adresy tzw. biur wirtualnych, przeżywają już na starcie gehennę z urzędem skarbowym, by otrzymać numer identyfikacji podatkowej NIP. Organy podatkowe wszczynają postępowanie wyjaśniające, zmierzając do ustalenia, czy podmiot ma zamiar prowadzić faktycznie działalność gospodarczą i czy ma do tego odpowiednie środki. Badaniu podlega przeszłość podatkowa osób wchodzących w skład organów zarządzających spółką.

  Więcej...
  • 15 października 2013

  • Ewa Pasieczna

  • 1

  Urząd przyjazny podatnikowi

  Zasada "jednego okienka" miała uprościć zakładanie działalności gospodarczej. Ale czy rzeczywiście cokolwiek upraszcza? Urzędy gubią się w najprostszych, wydawałoby się banalnych sprawach.

  Więcej...
  • 3 lipca 2013

  • Ewa Pasieczna

  • 1

  Zmierzch Tytanów

  Czy warto jeszcze wybierać na audytora firmę z Wielkiej Czwórki? Czy za ceną stoi wiedza i doświadczenie?

  Więcej...
  • 4 czerwca 2013

  • Ewa Pasieczna

  • 2