Zmiana stanowiska odnośnie opcji walutowych

Alleluja!!! Wczoraj Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która interpretuje przepisy podatkowe na korzyść podmiotów gospodarczych, dla których nabycie opcji walutowej stanowiło zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (za wyjątkiem transakcji spekulacyjnych).

Według wyjaśnień Ministera Pawła Szałamacha, wydanie nowej interpretacji ogólnej jest jednym z działań podjętych na rzecz nowego traktowania podatników. - Zależy mi, aby nasz rząd był postrzegany przez przedsiębiorców jako partner. Państwo powinno wspierać firmy, które tworzą miejsca pracy , a konsekwentnie dochodzić podatków od tych którzy koncentrują się na ich obchodzeniu lub wręcz oszustwie. Wiele legalnie działających firm przemysłowych zapłaciło zbyt wysoką cenę z tytułu opcji walutowych. Będę działał na rzecz zmiany tej sytuacji - powiedział Szałamacha.

O co ten cały ambaras? Otóż opcje walutowe to instrumenty pochodne, w ramach których jedna strona transakcji zobowiązuje się odkupić od swojego kontrahenta walutę po ustalonym kursie. Dla wielu polskich firm - szczególnie tych, których działalność opiera się na eksporcie - miały one stać się zabezpieczeniem przed nagłymi i niespodziewanymi wahaniami kursu złotego.

Jednak w poprzednich latach, a zwłaszcza w roku 2008, w czasie gdy złoty był bardzo silny, niektóre banki sprzedały polskim firmom tzw. bezkosztowe opcje jednostronne, ustrukturyzowane na korzyść banków. Z powodu wielomilionowych strat kilka przedsiębiorstw było nawet zmuszonych do ogłoszenia upadłości. Dla wielu silnych spółek konieczność zapłaty bankom wielomilionowych należności oznaczała zachwianie stabilności finansowej.

Jeszcze w kwietniu organy skarbowe kwestionowały zaliczenie w koszty strat poniesionych na opcjach. Do tej pory administracja skarbowa nie uznawała wydatków na zakup opcji walutowych przez spółki jako koszt uzyskania przychodów. Jednocześnie, gdy firma wynegocjowała z bankiem umorzenie części należności, różnica ta uznawana była jako przychód, od którego przedsiębiorstwo miało płacić podatek.

Szkoda tylko, że zmiana stanowiska Ministerstwa nastąpiła dopiero teraz - wielu przedsiębiorstwom ta zmiana już nie pomoże.

 

  • 4 grudnia 2015

  • Administrator

  • 1


Komentarze

ada

13 października 2017 14:11

Szkoda, że już nie prowadzisz tego bloga. Było na nim wiele przydatnych informacji!

_____________________
http://ksiegowy.gliwice.pl/