• Wyrok NSA z dnia 23.10.2012 r. sygn.akt I FSK 2121/11 - zaliczki nie zawsze opodatkowanie VAT-em

  Jeżeli przedmiot świadczenia nie jest określony w sposób jednoznaczny co do rodzaju towaru, tzn. w sposób umożliwiający ich identyfikację, to otrzymana zaliczka nie rodzi obowiązku w podatku VAT

  13 maja 2013 | Ewa Pasieczna | Więcej...

 • Wyrok NSA z 04-04-2012 sygn. akt I GSK 5/11

  Różnica pomiędzy deklarowaną przez podatnika podstawą opodatkowania a średnią wartością rynkową samochodu osobowego na poziomie 5,5% nie jest znaczna. Skoro w chwili powstania obowiązku podatkowego samochód nie był wyposażony w żaden silnik, to uzasadnione jest do ustalenia stawki podatkowej przyjęcie silnika o pojemności najniższej ze stosowanej przez producenta mocy silników przy tym modelu samochodu osobowego

  12 lutego 2013 | Administrator | Więcej...

 • Wyrok NSA z dnia 10-05-2012 sygn. akt I GSK 370/12

  Mitsubishi L200 dla potrzeb podatku akcyzowego jest samochodem osobowym.

  12 lutego 2013 | Administrator | Więcej...

 • Wyrok NSA z dnia 18-05-2012 sygn. akt I GSK 546/11

  Konkluzja: obowiązek wykazania istnienia nadpłaty w podatku obciążał przede wszystkim podatnika, kwestionującego własną deklaracje podatkową. Jeżeli podatnik nie współpracuje z organami w celu identyfikacji np. rodzaju wyposażenia, stanu technicznego lub innych cech szczególnych pojazdu mających wpływ na wartość, to organ podatkowy jest uprawniony do ustalenia średniej wartości rynkowej samochodu w oparciu o dane wynikające z Eurotax dotyczących podobnych samochodów o standardowym wyposażeniu.

  12 lutego 2013 | Administrator | Więcej...

 • Wyrok NSA z dnia 21-09-2012 sygn. akt I GSK 16/12

  Nissan Navara dla celów podatku akcyzowego jest samochodem osobowym.

  12 lutego 2013 | Administrator | Więcej...

 • Wyrok NSA z dnia 13-12-2012 sygn. akt I GSK 1157/11

  Konkluzja:

  Konieczną przesłanką zwrotu podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu osobowego jest rzeczywiste zrealizowanie tej dostawy wewnątrzwspólnotowej przez podatnika występującego z wnioskiem o zwrot. Sprzedaż samochodu osobowego z salonu obywatelowi UE nie uprawnia do uznania, że sprzedawca nabył prawo do zwrotu podatku akcyzowego od takiego samochodu.

  12 lutego 2013 | Ewa Pasieczna | Więcej...