Ewa Pasieczna

Prezes Zarządu S&P Audyt Sp. z o.o.,                                 biegły rewident nr 12325

Doświadczenie: 5 lat doświadczenia na stanowisku głównej księgowej, 7 lat - w kontroli skarbowej osób prawnych, 3 lata - w audycie

Wykształcenie: Magister ekonomii, absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki o specjalności Rachunkowość i Auditing Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorantka na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szacowaniem obrotu oraz ustalaniem wartości godziwej. Ekspert podatkowy portalu WieszJak.pl. Autorka wielu publikacji o tematyce podatkowej.

Karierę zawodową rozpoczęła, pełniąc obowiązki księgowej, a następnie głównej księgowej w firmie produkcyjnej. Kolejnym etapem była praca w kontroli podatkowej osób prawnych Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu. W latach 2009-2013 współpracowała z PKF Audyt Sp. z o.o. Oddział Wrocław, jako aplikant biegłego rewidenta, a następnie - jako zewnętrzny biegły rewident.

 

Paweł Jabłoński

Samodzielny księgowy,                                               Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 56784/2012

Doświadczenie: 10 lat doświadczenia na stanowisku księgowego i samodzielnego księgowego w biurach rachunkowych

Wykształcenie: Magister ekonomii, absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów o specjalności Informatyka w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowość i Podatki na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem rozwiązań księgowo - informatycznych umożliwiających automatyzację procesu przetwarzania danych na linii Klient - biuro rachunkowe oraz usprawniających generowanie raportów dotyczących budżetowania, płynności finansowej, analizy rentowności, czasu pracy.