Ewa Pasieczna

Prezes Zarządu S&P Audyt Sp. z o.o.,                                 biegły rewident nr 12325

Doświadczenie: 5 lat doświadczenia na stanowisku głównej księgowej, 7 lat - w kontroli skarbowej osób prawnych, od roku 2011 - biegły rewident

Wykształcenie: Magister ekonomii, absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki o specjalności Rachunkowość i Auditing Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorantka na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kariera zawodowa: księgowa, a następnie główna księgowa w firmie produkcyjnej. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego była praca w kontroli podatkowej osób prawnych Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu. W latach 2009-2013 współpracowała z PKF Audyt Sp. z o.o. Oddział Wrocław, jako aplikant biegłego rewidenta, a następnie - jako zewnętrzny biegły rewident.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szacowaniem obrotu oraz ustalaniem wartości godziwej. Ekspert podatkowy portalu WieszJak.pl. Autorka wielu publikacji o tematyce podatkowej. Pasjonat systemów informatycznych jednobazowych, mających na celu wprowadzenie księgowości na wyższy poziom.