Kto pyta, nie błądzi

Po otrzymaniu zlecenia wysłanego za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej lub mailem, w ciągu 24 godzin skontaktujemy się się z Państwem drogą mailową, potwierdzając przyjęcie zlecenia i zadając pytania pomocnicze. Ponieważ w podatkach nie ma głupich pytań ani prostych odpowiedzi, a tzw. „chadzanie na skróty” jest wielce ryzykowne, zadając pytanie w formularzu proszę przedstawić w sposób możliwie dokładny opis okoliczności faktycznych, których dotyczy Państwa wątpliwość. W przeciwnym wypadku odpowiedź obarczona może być błędem wynikającym z nieznajomości stanu faktycznego, za które to błędy S&P nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Efektem wykonanej usługi jest odpowiedź naszych ekspertów, udostępniona Klientowi pocztą elektroniczną w pliku podpisanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu oraz w formie drukowanej wysłaną za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Klienta i na koszt Klienta. Klient zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki odebrać przesyłkę. Drogą elektroniczną otrzymacie Państwo również fakturę VAT, którą należy uiścić w terminie 3 dni od otrzymania faktury VAT.

Sporządzamy:

  • poradę standardową obejmującą ok. 4 tys. znaków w terminie 72 h od momentu potwierdzenia przez S&P przyjęcia zamówienia,
  • poradę standardową ekspresową o objętości ok. 4 tys. znaków w terminie 24 h od momentu potwierdzenia przez S&P przyjęcia zamówienia,
  • opinię podatkową o objętości ok. 12 - 16 tys. znaków w terminie 5 dni od momentu potwierdzenia przez S&P przyjęcia zamówienia,
  • wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia przez S&P przyjęcia zamówienia.

Za poradę można zapłacić na dwa sposoby:

  • przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez BZ WBK numer 80 1090 2503 0000 0001 2986 0082, należący do S&P Audyt Sp. z o.o.z/s 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 - w takim przypadku prosimy o przesłanie drogą mailową potwierdzenia przelewu;

  • płatnością przy pomocy serwisu Transferuj.pl

Gdyby okazało się, że wystąpiła konieczność rozszerzenia zakresu Państwa pytania bądź specjaliści S&P stwierdzą, że pytanie wykracza poza zakres usługi ryczałtowej, ze względu na pracochłonność odpowiedzi, złożoność problematyki, wątpliwości interpretacyjne, itp., usługa zyskuje status usługi rozszerzonej, a jej cena podlega negocjacjom. 

Szczegółowy opis naszych opinii podatkowych znajduje się tutaj.

 

Wysłanie zamówienia za pomocą poniższego formularza jest wiążące, tj. nie istnieje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia. Zgodnie z §11 pkt 5 Regulaminu serwisu z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez S&P Audyt Sp. z o. o. drogą mailową, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług doradztwa podatkowego. 

Drogi Użytkowniku, cenimy Twoją prywatność oraz szanujemy Twoje prawa, dlatego jeśli matrwisz się, co się stanie z Twoimi danymi osobowymi podanymi podczas zamówienia, to zapoznaj się z Informacją RODO.

Formularz
Pytanie, opis stanu faktycznego
Dane do faktury