Świadczymy usługi w następujących obszarach:

  • badania sprawozdań finansowych

  • przeglądy ksiąg rachunkowych (roczne, śródroczne)

  • audyty projektów z funduszy unijnych

  • badanie planów przekształceń, fuzji i podziałów

  • usługi poświadczające


Usługi audytorskie (badania sprawozdań finansowych i przeglądy ksiąg rachunkowych)

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług. Dzięki wiedzy wspartej bogatym i różnorodnym doświadczeniem zapewniamy naszym Klientom rzetelność, niezależność i najwyższą jakość kompleksowego badania sprawozdania finansowego.

W naszej pracy opieramy się na indywidualnym podejściu i dostosowaniu działań do specyfiki Klientów. Dzięki temu dostarczamy im wartość dodaną, wykraczającą poza proste badanie sprawozdań finansowych. Nasi audytorzy są specjalistami w kluczowych dziedzinach takich jak produkcja, handel i usługi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cenową. Abyśmy mogli ją przedłożyć prosimy wypełnić ankietę "Informacja o firmie klienta" i przesłać ją bezpośrednio e-mailem lub wydrukować i przesłać pocztą na adres naszej firmy. Przesłanie ankiety nie powoduje obowiązku podjęcia współpracy z naszą firmą, a jedynie pozwala zapoznać się z naszą ofertą.

Gwarantujemy pełną poufność.

 

Ankietę w wersji word należy zapisać na lokalnym dysku, wypełnić i przesłać mailem lub po wydrukowaniu przesłać do nas pocztą.Ankietę w wersji pdf należy wydrukować, wypełnić i przesłać do nas pocztą lub zeskanować i przesłać mailem.

Usługi poświadczające

Nasi audytorzy wykonują usługi poświadczające, których celem jest wspomaganie Klientów w rozwiązywaniu szczególnych problemów. Nasze usługi obejmują poświadczanie prognozowanych informacji finansowych oraz inne formy atestacji.