Gotowe spółki są nieposiadającymi żadnej historii, czystymi podmiotami gospodarczymi, wyposażonymi we wszystkie potrzebne atrybuty formalne, jakie są niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Są to podmioty działające na podstawie prawidłowo sporządzonej i podpisanej notarialnie umowy spółki, dysponujące numerami KRS, NIP, REGON, VAT/VAT-UE. Każda, „czysta” gotowa spółka będąca w ofercie S&P jest wolna od jakichkolwiek zobowiązań, co gwarantujemy notarialnie. Daje to pewność braku istnienia ewentualnej negatywnej historii gospodarczej danej spółki.

Zakup gotowej spółki to przede wszystkim możliwość natychmiastowego rozpoczęcia prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Dzięki temu można skrócić okres potrzebny do rozpoczęcia prowadzenia działalności do 1-2 dni. Należy także zwrócić uwagę na poczucie komfortu, jakie staje się udziałem kupującego gotową spółkę, który dzięki zakupowi nie musi borykać się z niejednokrotnie występującymi pułapkami procesu rejestracji. Kupno gotowej spółki to także możliwość skorzystania z oferty pełnej obsługi doradztwa podatkowego oraz księgowej, jaką świadczy S&P.

Wszystkie gotowe spółki na sprzedaż będące w ofercie S&P posiadają:

  • natychmiastową zdolność do wykonywania działalności gospodarczej;
  • brak obciążenia zobowiązaniami wobec wierzycieli;
  • minimalny wymagany prawem kapitał zakładowy;
  • wszystkie numery niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (NIP, REGON, KRS, VAT-VAT-UE).

Masz problem podatkowy lub inny z prawa finansowego, prawa handlowego?

Napisz lub zadzwoń, pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości.

Porady online