Licencje, koncesje i zezwolenia są bardzo często obligatoryjnym warunkiem świadczenia określonej działalności gospodarczej, jak np. usługi transportowe, spedycja, obrót napojami alkoholowymi, czy obrót paliwami ciekłymi. Nabycie praw do tego typu obrotu wymaga uzyskania właściwych pozwoleń, co bywa długim i skomplikowanym procesem. S&P zajmuje się uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń poprzez obsługę formalno-prawną tego procesu. 


 

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

  • Przygotowanie i złożenie niezbędnych formularzy potrzebnych do uzyskania właściwego pozwolenia;
  • Doradztwo na każdym etapie uzyskiwania niezbędnego pozwolenia.

S&P gwarantuje pełną zgodność procesu pod kątem prawa gospodarczego, w tym także specyfiki przepisów odnoszących się do wydawania licencji koncesji i zezwoleń.