Pod pojęciem przekształcenia spółki należy rozumieć zmianę formy spółki, jak również wpływ na wewnętrzną strukturę spółki wyszczególnione w dokumentach statutowych, na podstawie organów spółki, charakteru akcjonariuszy, odpowiedzialności udziałowców i spółki za jej zobowiązania. Pojęcie "przekształcenie" jest często używane do opisywania wszelkich zmian strukturalnych w spółkach. W takim przypadku, pojęcie to jest traktowane jak kategoria zbiorcza, która również obejmuje połączenia i podziały.

Przyczyną przekształcenia może być zamiar zmiany rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej, typu działalności lub redukcja kosztów funkcjonowania spółki. Ważnym czynnikiem może być zamiar zwiększenia lub redukcji bezpośredniego wpływu wspólników firmy na jej funkcjonowanie.

Zgodnie z prawem, każda spółka prawa handlowego może zostać przekształcona w inną spółkę prawa handlowego. Dodatkowo spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę prawa handlowego. Prawo reguluje w szczególny sposób przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Istotnym dla procesu przekształcenia jest poinformowanie sąd rejestrowy przez wszystkich wspólników. Ustalenie daty przekształcenia również jest istotne dla całego procesu. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z datą wpisu tej ostatniej (przekształconej) spółki do rejestru.

Cały proces związany z przekształceniem wymaga dokładnej analizy uwzględniającej przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o rachunkowości. Przekazanie tych czynności w ręce specjalistów z S&P sprawi, że proces przekształcenia zostanie przeprowadzony w optymalnym terminie i uchroni Państwa przed poniesieniem zbędnych kosztów.

W związku z kompleksowością procesów związanych z przekształceniem, ich koszty są zawsze ustalane indywidualnie. W ich skład wchodzą:

 • Wynagrodzenie S&P za prowadzenie procesu przekształcenia;
 • Wynagrodzenie audytora;
 • Opłaty notarialne;
 • Opłaty KRS.

Możliwe scenariusze to:

 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę akcyjną
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytowo-akcyjną
 • Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową;
 • Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytowo akcyjną;
 • Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytową;
 • Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo akcyjną
 • Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.
 • Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę akcyjną
 • Przekształcenie spółki komandytowo akcyjnej w spółkę z o.o.
 • Przekształcenie spółki komandytowo akcyjnej w spółkę akcyjną
 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.
 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną
 • Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę z o.o.
 • Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę akcyjną
 • Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo akcyjną
 • Przekształcenie spółki komandytowo akcyjnej w spółkę komandytową
 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową
 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytowo akcyjną
 • Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową
 • Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytowo akcyjną
 • Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną
 • Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o.
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytowo akcyjną
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę partnerską
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną