Audyt podatkowy nastawiony jest na wykrycie i usunięcie wszelkich nieprawidłowości w praktyce podatkowej spółki oraz optymalizację obciążeń podatkowych firmy. Efektem naszych działań ma być legalne uniknięcie sankcji skarbowych i podatkowych.

Przeprowadzamy audyty podatkowe z uwzględnieniem specyfiki danego rodzaju działalności skupiając się na identyfikacji ryzyka podatkowego. Zwracamy Państwa uwagę na główne obszary ryzyka i potencjalnych oszczędności podatkowych.

Zapewnimy pełną informację w zakresie aspektów podatkowych związanych z działaniami Klienta. Badamy i przedstawimy najistotniejsze zagadnienia i ryzyka podatkowe mogące mieć wpływ na podjęcie decyzji inwestycyjnej. Przeprowadzamy także pełna analizę transakcji prowadzącą do obniżenia obciążeń podatkowych.

Przedstawiamy kompletny obraz transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym, identyfikujemy potencjalne obszary ryzyka w zawieranych transakcjach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cenową. Abyśmy mogli ją przedłożyć prosimy wypełnić ankietę "Informacja o firmie klienta" i przesłać ją bezpośrednio e-mailem lub wydrukować i przesłać pocztą na adres naszej firmy.

Przesłanie ankiety nie powoduje obowiązku podjęcia współpracy z naszą firmą, a jedynie pozwala zapoznać się z naszą ofertą.

Jako instytucja zaufania publicznego gwarantujemy pełną poufność.

 

Ankietę w wersji word należy wypełnić i przesłać mailem lub po wydrukowaniu przesłać do nas pocztą. Ankietę w wersji pdf należy wydrukować, wypełnić i przesłać do nas pocztą lub zeskanować i przesłać mailem.

Masz problem podatkowy?

Napisz lub zadzwoń, pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości.