Ochrona

W ramach usług bieżącego doradztwa podatkowego oferujemy Państwu stałą współpracę poprzez udzielanie porad w formie osobistych i telefonicznych konsultacji, korespondencji elektronicznej lub papierowej.

Dodatkowym atutem tego modelu współpracy jest wygodna formy rozliczenia – abonament. W zakres bieżących usług rozliczanych w ramach abonamentu mogą wchodzić również usługi:

  • sporządzania opinii podatkowych
  • dokonywania analiz podatkowych zawartych przez Klienta umów.

Podjęcie stałej współpracy z S&P łączy w sobie wiele zalet z punktu widzenia Klienta, należą do nich: 

  • możliwość stałego kontaktu z doradcami znającymi spółkę i jej specyfikę,
  • oszczędność, gdyż stawka godzinowa w ramach abonamentu jest znacząco niższa od standardowej,
  • możliwość przeniesienia niewykorzystanych godzin na kolejne okresy rozliczeniowe, tak więc Klient nie ponosi strat związanych z niższym zapotrzebowaniem na doradztwo w określonych miesiącach.