Polskie regulacje podatkowe obligują podatników do ustalania cen i pozostałych warunków transakcji z podmiotami powiązanymi w taki sposób, aby odzwierciedlały ceny i warunki rynkowe. Naruszenie tej zasady uprawnia władze podatkowe do oszacowania rynkowej wartości dochodu i określenia właściwej wysokości zobowiązania podatkowego.

S&P oferuje Państwu pełen zakres usług, dzięki którym ryzyko transfer pricing zostanie efektywnie ograniczone. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

Audyt w zakresie cen transferowych

Audyt w zakresie cen transferowych umożliwia zidentyfikowanie potencjalnego ryzyka, na które narażone jest przedsiębiorstwo dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi.  efektywne zarządzanie ryzykiem wymaga identyfikacji obszarów ryzyka, a następnie zastosowania instrumentów umożliwiających jego ograniczenie lub eliminację.

Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi

Nasi specjaliści przygotują, zaktualizują lub dokonają analizy przygotowanej przez Klienta obowiązkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi wymaganej przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pomoc w trakcie kontroli podatkowej/skarbowej

Reprezentacja i pomoc w trakcie kontroli. Przygotowanie odpowiedniej argumentacji, pomoc w prowadzeniu analiz i zebraniu dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika w zakresie cen transferowych.