Występowanie przed organami podatkowymi wymaga fachowej wiedzy, znajomości przepisów i doświadczenia, aby w sposób możliwie najbardziej efektywny sposób wykorzystać instrumenty obrony przewidziane przepisami prawa.

Reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi

Polskie prawo podatkowe podlega ciągłym zmianom. Dodatkowo wprowadzone zmiany nie wpływają dodatnio na przejrzystość prawa podatkowego. Sytuacja taka stwarza organom podatkowym dogodną okazję do szukania dodatkowych dochodów dla budżetu państwa. W praktyce, spotkać się można z wieloma przypadkami dowolnego i w rezultacie niekorzystnego dla podatników interpretowania niejasnych przepisów prawa przez te organy.

Dokładamy starań, aby reprezentacja opierała się na przemyślanej strategii, obejmującej przewidywanie kierunków rozwoju postępowania, doboru środków dowodowych i proceduralnych, a także wyczerpujących argumentów prawnych przemawiających na korzyść Klienta. 

Oferujemy fachową pomoc w sprawnym i skutecznym wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków prawnych w celu obrony interesów w sporach z organami podatkowymi. Służymy Państwu pomocą w zakresie reprezentacji w trakcie kontroli podatkowej oraz postępowaniu w sprawach podatkowych.

Zapewniamy  kompleksowe wsparcie w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, na etapie postępowań podatkowych oraz w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym. Na życzenie Klienta inicjujemy postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku oraz uzyskania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.