Przygotowujemy opinie podatkowe, w których w sposób rzeczowy i przystępny przedstawimy analizowany problem. W ramach pracy nad opinią, analizujemy związane z przedmiotową kwestią orzecznictwo, interpretacje organów podatkowych, literaturę fachową. Opracowujemy także argumentację dla potrzeb dyskusji z organami podatkowymi.


Uzyskanie opinii jest możliwe również poprzez Serwis w wersji online. Jeśli macie Państwo wątpliwości lub pytania dotyczące postępowania podatkowego, postępowania sądowo-administracyjnego, podatków dochodowych, podatku VAT, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i opłaty skarbowej, podatków i opłat lokalnych, ustawy o rachunkowości, Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości postaramy się wątpliwości te wyjaśnić. W ramach porad on-line w zależności od wyboru otrzymacie Państwo:

Porada standardowa – porada on-line z rozwiniętym uzasadnieniem, które oprócz wyjaśnienia, co do znaczenia przepisów lub sposobu postępowania w danej sytuacji w kontekście obowiązującego prawa, zawiera przytoczenie, opis i ustosunkowanie się do stanowiska organów podatkowych i orzecznictwa sądów w danej kwestii. Czas wykonania usługi (w dni robocze) nie przekroczy 72h od momentu zadania pytania. Objętość porady w większości przypadków to ok. 4 tys. znaków ze spacjami (2 strony A4). 

Poradę ekspresowa – porada prosta lub porada standardowa z gwarantowanym czasem jej udzielenia w ciągu 24h od momentu zadania pytania. 

Opinia podatkowa – wszechstronna, wnikliwa i całościowa analiza sprawy prezentująca stanowisko naszych ekspertów, co do sposobu rozstrzygnięcia danej kwestii. Czas wykonania usługi (w dni robocze) nie przekroczy 5 dni od zlecenia wykonania usługi. Objętość porady w większości przypadków to ok. 12 - 16 tys. znaków ze spacjami (6-8 stron A4). 

Efektem wykonanej usługi jest odpowiedź Naszych doradców udostępniona Klientowi pocztą elektroniczną w pliku podpisanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu oraz w formie drukowanej wysłaną za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Klienta i na koszt Klienta.