Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę podatku we właściwej wysokości obliczonej zgodnie z prawem - ani więcej, ani mniej.

(Deklaracja Praw Podatnika; Punkt V; Departament Skarbu USA)

Optymalizacja podatkowa - co to jest?

Optymalizacja polega na znalezieniu najlepszego rozwiązania (względem ustalonego kryterium) ze zbioru rozwiązań dopuszczalnych tj. zgodnych z obowiązującym prawem.

Innymi słowy optymalizacja to wybór to wybór takiej formy oraz struktury planowanej transakcji, aby w granicach obowiązującego prawa podatkowego zapłacić jak najniższy podatek.

Dokonując optymalizacji należy uwzględniać wiele kryteriów (m.in. uwarunkowania biznesowe), ponieważ kwestie obciążeń podatkowych są tylko jednym z elementów rozważanej koncepcji. Optymalizacje oparte o jedno kryterium mają charakter rozwiązania incydentalnego i mogą nie stanowić rozwiązania ukierunkowanego na optymalizację kompleksową danego podmiotu.

Warunkiem niezbędnym do oceny możliwości zastosowania określonych rozwiązań optymalizacyjnych jest:

  • ocena dotychczasowej działalności podatnika (ustalenie stanu faktycznego),
  • zdefiniowanie oczekiwań danego podmiotu, w tym poziomu akceptowanego ryzyka,
  • identyfikacja dopuszczalnych rozwiązań zgodnych z obowiązującym prawem (m.in. forma prawna, sposób opodatkowania) i potwierdzonych aktualną praktyką.

Przykłady optymalizacji podatkowej w działalności gospodarczej

Optymalizacja opodatkowania zysku:

  • indywidualna działalność gospodarcza może być opodatkowana wg skali podatkowej (18% i 32%) lub liniową stawką podatku (19%) - prawo wyboru przysługuje podatnikowi.
  • wysokość podatku zależy zarówno od wysokości osiągnietego dochodu, jak i formy opodatkowania (do wysokości 96.384 zł mniejszy podatek zapłacimy korzystając z opodatkowania wg skali podatkowej. Powyżej tej kwoty korzystniejszy będzie wybór skawki liniowej).

Podsumowując

W przypadku optymalizacji podatkowej kluczową kwestią jest identyfikacja dopuszczalnych rozwiązań potwierdzonych aktualną praktyką, jak ich dostosowanie do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy przez eksperta podatkowego.