W zakresie działań zmierzających do minimalizacji obciążeń podatkowych i minimalizacji ryzyka podważenia przez organy podatkowe stosowanych przez podatnika form optymalizacji podatkowej, oferujemy pomoc w procesie ubiegania się o interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez Ministra Finansów. Dysponowanie korzystną dla Klienta interpretacją jest cennym narzędziem umożliwiającym bezpieczne planowanie podatkowe.

W zakresie usług doradztwa podatkowego, oferujemy także reprezentację w zakresie postępowania o stwierdzenie nadpłaty podatku. Nasi specjaliści dokonają analizy prawnej możliwości dochodzenia zwrotu nadpłaconego podatku i sporządzą stosowny wniosek.

Oferujemy także swoją pomoc w zakresie instrumentu planowania w postaci interpretacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.